CO JE CEMIXTHERM DIFU?

Nová generace fasádního zateplení, které si vedle skvělých tepelněizolačních schopností ponechává v unikátní míře prodyšnost. Zateplovací systém Cemixthern DIFU je díky nejvyšší paropropustnosti na trhu ideálním řešením pro problémové stavby se zbytkovou nebo zabudovanou vlhkostí, ale především pro náročné zákazníky, kteří nechtějí úsporám energie obětovat vysoký komfort bydlení. Díky prodyšnosti nového zateplení je uvnitř domu optimální vlhkostní klima a tím i zdravé prostředí. Větrat nemusíte jen okny, provětrejte fasádu!


PROČ ZVOLIT ZATEPLENÍ CEMIXTHERM DIFU?

Zateplení stavby může mít pro dům a jeho obyvatele nepříjemné dopady. Za běžného chodu domácnosti se neustále hromadí vlhkost (vaření, koupání), a pokud nemá kam odejít, hrozí navlhnutí stavebních konstrukcí a růst nebezpečných plísní. Mikroklima v domě se může razantně zhoršit a promítnout na vašem zdraví. Řešení nabízí právě Cemixtherm DIFU.

Za jediné účinné opatření proti hromadění vlhkosti v interiéru se pokládá větrání. Ať už nárazově okny, nebo pomocí moderních rekuperačních systémů. Cemix ale přináší na trh vysoce paropropustný systém Cemixtherm DIFU, který brání hromadění vlhkosti v domě zcela přirozeně. Na jedné straně má skvělé izolační schopnosti, na straně druhé velmi nízký difúzní odpor. Laicky řečeno, jde o izolant, který větrá, takže dům dýchá.

Cemixtherm Difu je systém vhodný jak pro novostavby (při potřebě rychlého zateplení novostavby ještě se zabudovanou vlhkostí), tak pro rekonstrukce a zateplení starších objektů se zbytkovou vlhkostí po provedených hydroizolacích.


KALKULACE ZATEPLENÍ ZDARMA

SCHÉMA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU CEMIXTHERM DIFU

Podkladní zdivo

Lepicí vrstva
Cemix Lepicí a stěrkovací
hmota DIFUZNÍ (185)

Izolant
minerální vlna

Kotvení

Výztužná vrstva
Cemix Lepicí a stěrkovací
hmota DIFUZNÍ (185)

Síťovina
sklovláknitá tkanina

Penetrační nátěr
Cemix Penetrace silikát Color

Omítka Cemix
Silikonsilikátová
omítka COMFORT

Systém získal Evropské technické posouzení ETA č. 15/0170,
a je tak certifikován podle nejpřísnějších pravidel

Na Stavebním veletrhu Brno
získal zateplovací systém Cemixtherm DIFU čestné uznání Výrobek roku 2016.

MATERIÁLY CEMIX POUŽITÉ V SYSTÉMU THERM DIFU

CEMIX LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA DIFUZNÍ 185

S NEJNIŽŠÍM FAKTOREM DIFUZNÍHO ODPORU

  • pro lepení i stěrkování izolantu z minerální vlny
  • splňuje parametry ETAG 004
  • s vysokým podílem provzdušňovacích přísad
  • po vyzrání je přirozeně pórovitá, a proto s vynikající paropropustností

SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA COMFORT

NEJLEPŠÍ OMÍTKA, JAKOU MŮŽETE MÍT

  • díky svému pH je trvale přirozeně chráněna proti růstu řas a plísní
  • neobsahuje biocidní prostředky přidávané do standardních omítek, čímž se řadí mezi ekologicky šetrné produkty
  • má schopnost regulace vlhkosti na povrchu, a rychleschnoucí povrch přispívá k zamezení přilnutí nečistot
  • vyznačuje se samočisticím efektem a vysokou odolností proti znečištění povrchu
  • je vhodná pro běžné prostředí i lokality s velkou prašností a znečištěným ovzduším
  • prodlužuje estetickou životnost fasády můžete ji mít v široké nabídce barevných odstínů

KALKULACE ZATEPLENÍ ZDARMA